LIIKETOIMINTA TEKNOLOGIA KÄYTTÄJÄT RATKAISUKEHITYKSEN YTIMESSÄ LAATU AMMATTIYLPEYS ESTEETTISYYS EETTISYYS EKOLOGISUUS ARVOT TYÖN PERUSTANA
Luovuus

“Luovuus on yksi ihmisen hienoimpia ominaisuuksia. Se ilmenee monilla eri tavoilla, enkä koskaan lakkaa ihailemasta, mitä voidaan saavuttaa keskittymällä tekemään asiat parhaiden kykyjensä mukaan.”

- Aki Hussa -

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnitteleminen vaatii laaja-alaista ymmärrystä eri teknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Ratkaisujen hyvyyttä arvioidessa perusteena ei kuitenkaan saa käyttää pelkästään teknisiä näkökulmia, vaan mukaan on otettava myös monia muita näkökulmia. Tämä kaikki edellyttää monipuolista kokemusta sekä hyvää yhteispeliä eri toimijoiden välillä.

Projektinhallinta

Projektinhallinta

Agile, Lean ja SAFe ovat päivän sanoja, mutta ellei käytettävissä ole kokemusta noiden periaatteiden mukaisesti toimimisesta, on vaikea onnistua. Nykyajan nopearytmisissä projekteissa tarkoituksenmukaiset toimintatavat korostuvat entisestään.

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Käyttäjät eivät ole koskaan aiemmin historiassa joutuneet kohtaamaan yhtä moninaista digitaalisten palveluiden maailmaa, mutta toisaalta teknologia ei ole koskaan tarjonnut yhtä hyviä työkaluja sen tekemiseksi mahdollisimman käyttäjäystävällisesti. Selainratkaisut, mobiililaitteet ja muut digitalisaation työvälineet taipuvat taitavan toteuttajan käsissä täysin luontevaksi käyttökokemukseksi.

KEHITYKSEN VIHREÄ LANKA

ARVOMAAILMAN MUUTOKSESSA MUKANA

Arvomaailmassani luonnon ja lähimmäisten kunnioittaminen ovat keskeiset kulmakivet. Henkilökohtaiset arvoni mahdollistavat kestävät, tarkoituksenmukaiset ja luovat ratkaisut niin, että lopputulokset ovat esteettisiä, laadukkaita ja niistä voi hyvällä syyllä kokea tervettä ammattiylpeyttä.

Referenssit

Asiakastyytyväisyys ja luottamus ovat minulle tärkeitä. Tavoittelen aina monipuolista pitkäaikaista yhteistyötä.
Voit kysyä referenssejäni sähköpostilla.